เชื่อ linkedin กับ slideshared เข้าด้วยกันล่ะ เสนอมา สนองไป ^^