เจอพี่แท็กซี่ต้องรีบกวัก ในหัวอุดมไปด้วยโค้ด ต้องรีบไปเอาออก! ขอบคุณที่มาได้จังหวะ เตี๋ยวสาวรีย์ไม่กินแล้ว