เงินเดือนพึ่งออก ร้อนๆ ครึ่งหนึ่งส่วนตัว ครึ่งหนึ่งจับฉลากพรุ่งนี้ ^^ ลุ้นเอาละกันนะ >,< [pic]: 4sq.com/TV6Jre