เคลียร์ค่าโดเมนไปอีก 1.4K ไล่เช็คเมล์เหมือนบางตัวเคยจ่ายไปแต่ไม่อัพเดตให้ ผิดที่เราเองที่ไม่ตามเรื่อง