เข้าทีไร เพลินทุกที! หกโมงเย็นแล้ววววว (@ SE-ED Book Center (ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์)) 4sq.com/13yLkLN