เก็บไว้นานนาน – หลวงไก่: youtu.be/Hf8lS8RvZNk via @YouTube