เก็บสถิติการใช้งานไว้เรียบร้อยแล้ว sourcecode database โอเค