เก็บภาพ comment แบบสอบถามเสร็จแล้ว ^^ กลับรามฯ แล้วฮ๊าฟ