เกิดนัดซ้ำซ้อนซะงั้น นัดกินข้าวกะญาติ กับนัดคุยธุระ พลาดแล้วๆ ยกเลิกนัดคุยธุระเสร็จ น้าโทรยกเลิกนัด โอ้ งงเลยที่นี้เกิดไรขึ้น!