เกาะตามกะแส การอัพเดตแบบ real time ล่าสุดมี boostrap build-in แล้วนะครับ แจ่มเวอร์ #yii #yii2 fb.me/28FD5aYYY