อ.พูดเกี่ยวกับผู้คิดค้น ผู้นำ ด้านนวัตกรรม ที่ออสเตรียนะ พูดซะอยากไปเลย #grid #architecture