อ๊ายย สาขาแรก ที่มีไซด์คู่ทีถาม (@ VANS “OFF THE WALL”) [pic]: 4sq.com/1bPDWzZ