อ้าว ๆๆๆๆ เทอรี่! ถ้าเจ็บอีกมีหวังได้หาคนใหม่แล้วนะฮ๊าฟ อายุอานามก็เยอะแล้ว เจ็บง่าย ฮา ๆ