อิ่มแล้วตอนเดินออกจากร้านจะเห็นสิ่งนี้ fb.me/2s58jOCJ7