อินโดฯ , เวียดนาม มี infra เยอะเกิน ล้ำ device ส่วนไทย device ไปถึงไหนต่อไหนแล้ว แต่ infra มี แถมยังมีแต่ไม่จริง(หลอกๆ ) #สนทนา #หลังสอบ