อาจารย์บอกว่า default vlan 1 ไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนได้ แต่เคยทำใน cisco switch แบบ UI แล้วมันสามารถเปลี่ยนได้ หรือว่า UI มันหลอก นั่งแกะๆ