อาคารเรียนเห็นอยู่หลังเดียวคือหลังนี้ ราว ๆ 6 ห้อง fb.me/6w1hpdbn1