อากาศเดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวมีฝน เดี๋ยวแดดจ้า ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เจ็บคอ ไม่สบายแล้วเนี่ย _ _”