ออกจากหลัง ม. 7:30 -> 97 -> MRT -> Taxi ทันเวลาด้วยยย เหลืออีก 5 นาที #ประทับตราสำคัญ #รถติด #ลองผิดลองถูก