ออกจากงาน ตอน 4 โมงเย็น เพราะไม่ไหว ใช้ร่างกายเยอะเกินไป พึ่งฟื้นเพราะหิว หาไรกิน จะนอนต่อแล้ว ^^ ประทับตราสำคัญ แว็บ #diary