อร่อย ^^ ติ่มซำกัน (@ The Canton House (เดอะ แคนตัน เฮาส์)) 4sq.com/17VLFsW