อร่อยอีกแล้ว (@ ก. เฮงหลี ห่านพะโล้ เป็ด ไก่) [pic]: 4sq.com/H7dnJ5