อรุณสวัสดิ์ ไปทำงานแล้วฮ๊าฟ ^^ (@ หอพักซัลชา) 4sq.com/1ei6Gzt