อยู่ๆ เว็บไซต์ส่วนตัวคนเข้ามาดูเยอะได้ยังไง ไม่ได้เผยแพร่ หรือให้ข้อมูลด้วยซ้ำ เยอะกว่าเว็บที่ประกาศเปิดตัวด้วยแฮ่ะ แปลกดี