อยู่หลังรามฯ โปรโมชั่น 3G ผมได้ไม่ถึง 1MB แต่ย่านที่ว่าการ กทม. มันวิ่งถึง 5MB เลยนะครับ เยี่ยมจริงๆ (สงสัยแถวนี้ใช้สายกันไม่มีคนแย่งเล่น)