ห้องคุยกันของ Yii Framework ตอนแรกผมก็มีความสุขในห้องนั้นนะเพราะหลากหลายปัญหา และวิธีแก้ #Yii