หลังจากทัวร์ฉายเดี่ยวตั้งแต่บ่าย นั่งรถสองแถวเข้าห้องเลย แต่ไม่ลืมเก็บสู้ศึกสำหรับค่ำคืนนี้ ^^ [pic]: 4sq.com/1blUtYx