หลังจากถ่านเมาส์หมด ก็ลองๆ เล่น pad ในเครื่องดู ไม่เวิร์กจริงๆ T_T วิ่งไปซื้อถ่านมา งานมันเดินไวกว่าเยอะ ^^ #ยังไม่ชิน