หลังข้าว ตามด้วยสิ่งนี้ “ปีนี้ผอมลงเยอะ กินข้าวบ้าง” แฮ่ะๆ @ บ้านแก้วปัดโป่ง instagram.com/p/X_utFamHHJ/