หน้า android มีปรับให้เห็นว่าเพื่อนคนไหนใช้ app นี้บ้าง หึๆ #playstore #android