หน้าตาก๋วยเตี๋ยวเป็ด 25 บาทเอง แบบโบราณ ๆ fb.me/160ixkVqY