ส่ง proposal ไป ถึงจะยังไม่เสร็จ แต่ก็รู้สึกโล่งขึ้นมาหน่อยหนึ่ง