สุเทพแถลงการจบ “ให้ข้าราชการหยุดงานพรุ่งนี้” อยากให้ฝั่งรัฐบาลออกมาแถลงต่อว่าจะเอาไง แล้วคอยดูผลพรุ่งนี้ก็แล้วกัน