สุดท้ายด้วยภาพน้องพลอยกัยน้องป๊อด ที่คอยเฝ้าเวรเป็นเพื่อนครู fb.me/22cARlMNS