สุขใจเมื่อได้ทำ #พ่อ @ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) King Mongkut’s University of… instagr.am/p/ViLRuamHDq/