สิ่งแรกที่เห็นว่าเพิ่มเข้ามาใหม่ชัดเจนคือ มีปุ่ม menu home #windows8.1 instagram.com/p/fmicPhmHDu/