สาย 12 นอกจากจะทำให้ไปถึงวัดแล้ว ยังผ่านคุรุสภาด้วยนะเออ #ประทับตราสำคัญ #คุรุสภา