สั่งข้าวนาน เล่นไปพลางๆ #android #note2 fb.me/FsLUYsKe