สอบทฤษฎีเสร็จแล้ว!! เหลือปฏิบัติอาทิตย์หน้า ^^ บันทึกความรู้สึกสุดท้าย ขนาดตัวเองยังขัดแย้งเลย 555 #examinstagr.am/p/Wq25Y0GHMV/