สรุปวันนี้ กิน นอน ดูหนัง(หลายเรื่องล่ะ) ทั้งวันเลย ไม่ได้ทำแบบนี้นานม๊าก มาก แล้ว แต่พรุ่งนี้ต้องวนเข้าลูปเดิมล่ะ