สรุปถ่านก้อนหนึ่งมันอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวเอง หมดล่ะ ใช้มุขเดิม กัด หนีบ บีบ ฯลฯ ไม่ได้ผล! นอนด @ หอพักซัลชา instagr.am/p/U9SopGGHKE/