สปริงดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า: youtu.be/Pwl4VleQ6CY via @YouTube