สนุกฮะ แต่เหนื่อยไปหน่อย (@ Super Kick w/ 2 others) 4sq.com/1d2GrPE