ว่าง ๆ ไม่ค่อยเป็น ไม่ได้พกหนังสือสักเล่ม ไม่คิดว่าจะได้อยู่นิ่ง ๆ จัดเลยกันว่าง! (@ Se-Ed Big C Nakhonsawan) [pic]: 4sq.com/19oxVo7