ว่าคำสั่ง Yii ก็สั้นพอแล้วนะ นี่ยังจะสั้นไปไหน เรากำหนดเองได้ เขียนซ้อนได้อีก ^^ yiiframework.com/wiki/417/yii-s… #Yii #Modify