วินหาย หอฯถึงปากซอย 10 นาทีพอดี หนาวๆ อยู่กลายเป็นอุ่นเลย