วางบั๊กตัวเองก็มีนะครับ แหม่ เขียน beforeSave() , afterSave() ทิ้งไว้ แต่ดันไม่ return ถ้าเขียน behavior… fb.me/6snu3EEZB