วันนี้ได้คุยกับ Aris เจอเครื่องเล็ก ๆ เครื่องหนึ่งใหญ่กว่าเหรียญ 10 บาท ไม่มากนัก แต่ดู feature แล้ว อยากได้ทันที… fb.me/2romF6dxt