วันนี้เจออาจารย์ท่านใหม่ ไม่รู้แนว ต้องมาให้ทัน ทันด้วยแหละ >,< Amarit [pic]: 4sq.com/12xeigf