วันนี้มาลองญี่ปุ่น (@ Basara-Ka Ramen (บาซารากะ ราเมง)) [pic]: 4sq.com/1iO2rAB